Oprogramowanie TIMATE

Zintegrowane rozwiązanie On-Premises działające na Windows Server z bazą danych MS SQL Server.

Oprogramowanie TIMATE podzielone jest na cztery funkcjonalne pakiety modułów, które można opcjonalnie dokupić.
Sprawdź Pakiet startowy
Zobacz film
PAKIET MODUŁÓW WYMAGANYCH

STANDARD

MODUŁ REJESTRACJI CZASU PRACY

Moduł umożliwia tworzenie harmonogramów czasu pracy, przydzielania ich do pracowników, a następnie ewidencjonowanie czasu pracy w podstawowym zakresie na podstawie danych płynących z kart. Moduł umożliwia zaznaczanie delegacji, L4 i urlopów itp. Oraz dystrybucję harmonogramów czasu pracy na karty. Moduł pozwala również na wykrywanie, kiedy należy rejestrować czas pracy, a kiedy tego nie robić. Uwzględnia takie naruszenia jak: odkładanie kart, noszenie dwóch kart naraz.

Zobacz więcej

MODUŁ ANALIZ CZASU PRACY

Moduł tworzy raporty i analizy związane z rejestracją czasu pracy pracowników oraz przedmiotów. Moduł zawiera zestawienia, tworzy raporty i analizy związane z zarejestrowanymi danymi na temat intensywności ruchu i lokacji (wymaga modułu lokacji). Dane te pozwalają wyciągać wnioski dotyczące wykorzystania czasu pracy przez ludzi i przedmioty (takie jak wózki widłowe i inne) w powiązaniu z zadaniami i stanowiskami. Moduł zawiera zestawienia, wykresy, tworzy łatwe do interpretacji wskaźniki.

Zobacz więcej

MODUŁ LOKACJI PRACOWNIKÓW

Moduł umożliwia przeglądanie danych na temat lokacji pracowników na tle mapy przedsiębiorstwa, na przykład w sytuacji zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia np. wypadku. Dane lokacji mają charakter orientacyjny, z dokładnością do strefy. Moduł umożliwia przeglądanie analiz wykorzystania miejsc.

Zobacz więcej

MODUŁ OCENY I MOTYWACJI

Moduł umożliwia automatyczną ocenę pracownika i przydzielanie punktów motywacyjnych. Ocena ta może być prezentowana na ekranie karty.

Zobacz więcej

MODUŁ WIZYTÓWKI – IDENTYFIKATORA

Moduł umożliwia graficzne definiowanie wizytówek – identyfikatorów pracowniczych - także z użyciem zdjęć i grafiki.

MODUŁ EWIDENCJI PRACOWNIKÓW

Moduł umożliwia wprowadzanie pracowników i przydzielanie ich do kart.

MODUŁ TEMPERATURY I ŚWIATŁA

Moduł pozwala gromadzić dane o temperaturze oraz oświetleniu pochodzące z kart i prezentować je na wizualizacjach i wykresach, a także uwzględniać w analizie wykorzystania czasu pracy.

MODUŁ KOMUNIKACJI TIMATE

Moduł umożliwia wysyłanie komunikatów na karty. Komunikaty mogą być dostarczane z zewnętrznych systemów poprzez API.

Zobacz więcej

MODUŁ INFRASTRUKTURY TIMATE

Moduł umożliwia rejestrację centralek i routerów, rejestrację kart i sterowników, a także monitorowanie parametrów pracy sieci i poszczególnych urządzeń, wizualizację sieci radiowej. Moduł pozwala zdalnie aktualizować całą infrastrukturę TIMATE.

Zobacz więcej

MODUŁ DANYCH POGODOWYCH

Dostarczanie danych pogodowych do wykresów i analiz. Moduł umożliwia dostarczanie danych pogodowych do kart C2 i C3 dla pracowników pracujących na zewnątrz.

PAKIET MODUŁÓW DODATKOWYCH

SAFETY

MODUŁ WSPOMAGANIA BHP

Moduł umożliwia zarejestrowanie sytuacji wypadkowych, upadków karty i uderzeń w kartę (w tym uderzeń w przedmioty, np. wózki widłowe). Tworzy również infrastrukturę przycisku SOS na karcie. Pozwala na śledzenie użycia środków ochrony osobistej. Wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa oraz analizy prezentowane są we wspólnym panelu z automatyczną sygnalizacją alertów.

Zobacz więcej

MODUŁ WSPOMAGANIA EWAKUCAJI

Moduł umożliwia zdefiniowanie wydzielonych centralek do monitorowania punktów zbiórki ewakuacji. Moduł pozwala rozpocząć proces ewakuacji, wysyłając komunikat na karty pracowników. Następnie monitoruje liczbę osób w obiekcie i ewakuowanych, prezentując procentowe zestawienia i szacując tempo ewakuacji. Po zakończeniu ewakuacji dostępne są raporty podsumowujące, potrzebne przy rozliczaniu ćwiczeń ewakuacyjnych.

Zobacz więcej

MODUŁ WSPOMAGANIA KONTROLI DOSTĘPU

Moduł umożliwia nadzorowanie w sposób ciągły, czy dana osoba lub przedmiot przebywa w obiekcie, w strefie lub wybranym miejscu obiektu, do którego ma dostęp. W tym celu używane są dane z lokalizacji. W przypadku braku dostępu na kartę TIMATE wysyłany jest komunikat o konieczności opuszczenia danego miejsca. Dodatkowo w systemie pojawia się alert dla operatora. Możliwe jest zdefiniowanie uprawnień czasowych i miejscowych do przebywania w obiektach, strefach, miejscach dla grup pracowników i pojedynczych pracowników.

Zobacz więcej
PAKIET MODUŁÓW DODATKOWYCH

TASKS

MODUŁ ZADAŃ TIMATE

Moduł umożliwia tworzenie i wysyłanie na karty listy zadań, zleceń, wytycznych, zamówień itp. do wykonania. Listy zadań mogą być pobierane poprzez API z zewnętrznych systemów.

Zobacz więcej

MODUŁ PRACY ZDALNEJ

Moduł umożliwia nadzorowanie pracowników pracujących poza infrastrukturą systemu TIMATE tylko przy pomocy samej karty. Dzięki modułowi możliwe jest rejestrowanie przez pracownika pracy zdalnej wykonywanej w domu lub poza firmą z potwierdzaniem intensywności ruchu i lokalizacji (z użyciem GPS smartfona i NFC).

Zobacz więcej

MODUŁ EWIDENCJI PRZEDMIOTÓW

Moduł umożliwia wprowadzanie przedmiotów, takich jak środki ochrony osobistej, pojazdy (np. wózki widłowe), narzędzia, maszyny, oraz przydzielanie ich do kart.

MODUŁ LOKACJI PRZEDMIOTÓW

Moduł umożliwia przeglądanie danych na temat lokacji przedmiotów (takich jak wózki widłowe czy wyposażenie pomieszczeń) na tle mapy przedsiębiorstwa. Moduł umożliwia przeglądanie analiz wykorzystania miejsc.

MODUŁ NADZORU EKIP W TERENIE

Moduł umożliwia pracę karty TIMATE w trybie offline (poza infrastrukturą online). Wdrożenie dodatkowej infrastruktury offline do zbierania danych o lokalizacji w terenie ma na celu kontrolowania ekip pracowników pracujących w terenie (np. w pobliżu samochodu) lub na placu budowy. Moduł prezentuje na tle mapy dane lokalizacyjne lokalizatorów oraz ewntualne dokładne lokalizacje uzyskiwane w wyniku zbliżenia karty do NFC smartfona pracownika i przekazania do systemu pozycji z GPS-a w smartfonie.

Zobacz więcej

MODUŁ PANELU INTERNETOWEGO TIMATE

Moduł tworzy panel na stronie internetowej z informacjami z systemu TIMATE. Panel ma dwa tryby: dla pracownika i pracodawcy. Umożliwia przeglądanie danych RCP, zadań, a w trybie pracodawcy także zarządzanie systemem.

PAKIET MODUŁÓW DODATKOWYCH

ADVANCED

MODUŁ ZAWANSOWNEGO RCP

Moduł umożliwia realizacje zawansowanych funkcji rejestracji czasu pracy i oceny np.: definiowanie stref przerwy w pracy, warunkowy start czasu pracy, naliczanie czasu pracy tylko we wskazanych strefach pracy, rozszerzanie oceny pracowaniczej o definiowanie nowych kryteriów.

Zobacz więcej

MODUŁ ADMINISTRACJI SYSTEMEM

Moduł umożliwia tworzenie grup pracowników i szczegółową konfigurację uprawnień dostępu do danych i funkcji w poszczególnych modułach dla grup pracowników lub poszczególnych pracowników. Moduł tworzy zastępstwa pomiędzy pracownikami, umożliwiając przejęcie uprawnień. Moduł tworzy historię działań w systemie i wspomaga administrację związaną z RODO.

MODUŁ WIELU LOKALIZACJI

Moduł umożliwia tworzenie kolejnych lokalizacji (budynków, miejsc), w których znajduje się przedsiębiorstwo. W każdej lokalizacji znajduje się osobna podsieć radiowa, osobno podłączona do Internetu, dlatego poszczególne lokalizacje mogą być w dowolnym miejscu. Karty mogą korzystać z wielu lokalizacji i pracować w dowolnej z nich.

MODUŁ WIELOJĘZYCZNY

Moduł umożliwia przełączanie języków na karcie i w systemie osobno dla każdego pracownika. Bez modułu system TIMATE pracuje w jednym wybranym języku (z dostępnych).

MODUŁ API TIMATE

Moduł umożliwia tworzenia Web API do integracji z innymi systemami informatycznymi. Umożliwia wykonywanie komend pobierających i ustawiających dane oraz pozwalających na interakcje z urządzeniami elektronicznymi systemu TIMATE.

Zobacz więcej

Zobacz, jak wygląda narzędzie do analizy wykorzystania czasu pracy

To jedno z wielu narzędzi, dostępnych są w aplikacji TIMATE. Aplikacja pracuje pod Windows. Posiada szereg funkcji do przeglądania i analizy danych dla kierowników oraz do nadzoru systemu dla informatyków. Aplikacja umożliwia obsługę uprawnień, pracuje zdalnie i jest wielojęzyczna.

Zobacz, jak wygląda panel WWW

To uproszczona wersja aplikacji uruchamiana w przeglądarce internetowej smartfona po zbliżeniu karty do NFC. Aplikacja w tej wersji nie wymaga instalacji oprogramowania na smartfonie. W panelu WWW pracodawca może skonfigurować pracownikowi dostęp do informacji o czasie pracy, zadaniach i innych. Wszystko to działa podobnie jak w aplikacjach treningowych przeznaczonych dla zegarków sportowych.

Każda zarejestrowana w systemie TIMATE karta C1, C2, C3 wymaga osobnej licencji. Sprawdź, jakie są wersje systemu TIMATE.