Lokalizacja RTLS

Ustal, gdzie przebywają pracownicy.

System TIMATE pozwala orientacyjnie ustalić, w jakiej strefie zakładu pracy przebywa dana osoba. Tę informację można wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa i prowadzenia kontroli dostępu.
Porównanie metod lokalizacji
Zobacz film
Co możesz zrobić, aby wspomóc bezpieczeństwo i kontrolę dostępu za pomocą funkcji lokalizacji?

Zlokalizuj pracownika w sytuacji wypadkowej

Karta TIMATE w momencie zaistnienia zdarzenia wypadkowego, takiego jak wykrycie upadku czy naciśnięcie przycisku SOS, w ciągu kilku sekund ustala swoje orientacyjne położenie w obiekcie i przesyła je do systemu dzięki technologii RTLS (Real-Time Locating Systems). Alert wypadkowy pojawia się jednocześnie na mapie obiektu, pokazując przybliżone miejsce zaistnienia zdarzenia, co ułatwia dotarcie do osoby poszkodowanej.

Więcej o wspomaganiu bezpieczeństwa


Kontroluj, kto przebywa w danej strefie zakładu pracy

System TIMATE wspomaga kontrolę dostępu, pozwalając na bieżąco ustalić kto przebywa w danym pomieszczeniu. Karty TIMATE co 1 minutę przesyłają swoją orientacyjną lokalizację. Jeśli pracownik nie ma pozwolenia na przebywanie w danej strefie, na jego karcie wyświetla się komunikat o konieczności opuszczenia tej strefy. Do systemu zostaje natomiast wysłany alert o naruszeniu dostępu.

Więcej o kontroli dostępu


Wykorzystaj lokalizację do ustalania miejsc przerwy w pracy

Dzięki funkcji system TIMATE z dokładności do 1 minuty wykrywa, że pracownik przebywa w miejscu oznaczonym jako miejsce „przerwy w pracy”, takie jak np. stołówka albo szatnia. W tym przypadku karta automatycznie przerywa naliczanie czasu pracy a włącza naliczanie przerwy. Dzięki temu bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych działań ze strony pracowanika, karta prawidłowo nalicza jego czas pracy.

Więcej o wykorzystaniu czasu pracyNa bieżąco zliczaj liczbę pracowników w obiekcie

Dzięki funkcji lokalizacji można w dowolnym momencie ustalić, ile osób przebywa na terenie obiektu. W przypadku ewakuacji takie informacje umożliwią śledzenie postępu opuszczania budynku przez pracowników.Znajdź pracowników w dużych obiektach

Hale produkcyjne i magazynowe są często bardzo rozległe. Dzięki interaktywnej wizualizacji kierownik może zorientować się gdzie aktualnie pracują ludzie, lub odnaleźć poszczególnych pracowników. Takie informacje przydają się przy kompletowaniu zespołów do wykonywania poszczególnych zadań.Sprawdzaj wykorzystanie poszczególnych miejsc

System TIMATE z danych o lokalizacji tworzy „mapy cieplne” i zestawienia pozwalające sprawdzić, jak wygląda wykorzystanie poszczególnych miejsc w różnych porach dnia. Dzięki temu możliwe jest poprawianie organizacji firmy i zapobieganie nadmiernemu gromadzeniu się ludzi.Reguluj dokładność systemu lokalizacji w zależności od potrzeb zakładu

Karty TIMATE nie mają wbudowanego modułu GPS, a do ustalania położenia używają technologii radiowej lokalizacji w pomieszczeniach lub lokalizatory offline. TIMATE jest tak zaprojektowany, aby dokładność lokalizacji można było tak regulować, aby nie naruszać prywatności pracowników, a jednocześnie realizować cele wspomagania bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Jej zakres może obejmować obiekt, strefę lub poszczególne pomieszczenia.Dane o lokalizacji można zbierać maksymalnie co minutę lub od razu w momencie zdarzenia uznanego za wypadek.

Porównanie metod lokalizacji w pomieszczeniach


Do wsparcia zespołów pracujących w terenie wykorzystaj centralki w trybie lokalizatora offline lub lokalizatory offline na baterie

Jeśli zespoły pracowników w Twoim przedsiębiorstwie pracują poza terenem firmy, możesz wykorzystać tryb pracy offline kart. Możesz zastosować centralki CT-ET pracujące w trybie lokalizatora lub lokalizatory offline C1-P na baterie, pozwalające raportować pozycję zespołów do zbieranych danych offline. Lokalizatory te mogą być montowane w terenie, na obiektach lub na samochodach.

Więcej o pracy offline w tereniePotwierdzaj lokalizację pracowników pracujących zdalnie

Jeśli pracownik pracuje zdalnie, może sam przekazać swoją lokalizację do systemu poprzez zbliżenie swojej karty TIMATE do smartfona z modułem GPS. Dzięki temu można potwierdzać, w jakim miejscu przebywa pracownik, wykonując pracę zdalną.

Więcej o pracy zdalnej