Praca zdalna

Rozliczaj pracę zdalną.

Stwórz takie warunki, aby praca zdalna była równie efektywna jak ta w siedzibie firmy.
Zobacz film
Co możesz zrobić, aby rozliczyć pracę zdalną?

Zarejestruj czas pracy zdalnej

Pracownik, który pracuje zdalnie, rejestruje czas pracy, zbliżając swoją kartę TIMATE do prywatnego smartfona. W tym momencie za pomocą NFC otwarta zostaje przeglądarka WWW i strona internetowa systemu TIMATE. Nie wymaga to instalacji żadnej dodatkowej aplikacji na smartfonie. System rejestruje czas od momentu rozpoczęcia pracy zdalnej.

Umożliwiaj pracownikom raportowanie lokalizacji

Po zbliżeniu karty TIMATE do smartfona otwiera się strona internetowa systemu TIMATE, która - jeśli pracownik się zgodzi - przesyła do systemu jego lokalizację, opartąna odczycie GPS smartfona. W ten sposób każdy pracownik może raportować co pewien czas swoje położenie – to wygodne rozwiązanie.

Przydziel zadania do wykonywania

Dostęp do zadań jest łatwy - wystarczy zbliżyć kartę do smartfona z NFC. Strona internetowa systemu TIMATE, która pokazuje się na smartfonie, umożliwia przydzielanie pracownikowi zadań do wykonania i uruchamianie ich. W ten sposób można sprawnie rejestrować czas pracy poświęcony na zadania.

Więcej o zadaniach

Skontroluj wykorzystanie czasu pracy

Karta rejestruje czas pracy podczas pracy zdalnej, dlatego trzeba ją cały czas nosić. Zakładając i zdejmując identyfikator firmowy, czyli kartę TIMATE, pracownik w prosty sposób rozgraniczy pracę od czynności domowych i odpoczynku. Karta automatycznie rejestruje przerwy w pracy, jeśli użytkownik odłoży kartę. Karta rejestruje intensywność pracy (praca siedząca lub w ruchu) oraz temperaturę na zewnątrz. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy praca przebiegała adekwatnie do wyznaczonych obowiązków.

Więcej o wykorzystaniu czasu pracy

Rozliczaj pracę w terenie i u klienta

Czas pracy zdalnej może być naliczany w dowolnym momencie dnia i łączony z pracą w firmie. Karta wyznaczy sumaryczny łączny czas pracy. Sama też rozpoznaje wyjścia z firmy i jeśli dotyczą one pracy, mogą zostać oznaczone jako „wyjścia służbowe”. Ta funkcja pozwala rozliczać wizyty u klientów, delegacje lub zmiany miejsca pracy w ciągu dnia.