Komunikacja

Ogranicz smartfony w Twojej firmie!

Wprowadź zautomatyzowaną komunikację za pomocą kart TIMATE - uproszczoną i powiązaną z procesami biznesowymi w Twojej firmie.
Zobacz film

Dzięki wprowadzeniu kart TIMATE można ograniczyć użycie smartfonów.

Kartę TIMATE można zastosować wszędzie tam, gdzie niewskazane jest korzystanie ze smartfona (np. w halach produkcyjnych, logistycznych) z powodu potencjalnej możliwości tracenia czasu na przeglądanie mediów społecznościowych i innych podobnych „rozpraszaczy”. Karta umożliwia dwustronną komunikację z pracownikiem za pomocą ekranu i dwóch przycisków.

Co możesz zrobić, aby stworzyć w Twojej firmie możliwość komunikacji bez smartfona?

Wysyłaj komunikaty do kart pracowników

TIMATE umożliwia wysyłanie na kartę komunikatów o ustalonej lub wpisywanej ad hoc treści. Taki komunikat o stałej treści w ciągu maksymalnie minuty dotrze do danego pracownika, kiedy tylko karta pojawi się na terenie zakładu. Nowy komunikat sygnalizowany jest miganiem diody LED i dźwiękiem – trudno go przeoczyć.

Wysyłaj pytania i otrzymuj odpowiedzi

Na kartę można wysłać komunikat zawierający pytanie. Pracownik za pomocą jednego przycisku wybiera jedną z możliwych prostych odpowiedzi na takie pytanie. Karta odsyła ją do systemu. W ten sposób można np. ankietować pracowników, odpytywać o zakończenie czynności czy potwierdzać decyzje.

Rozsyłaj do wielu osób naraz

Komunikaty mogą być wysyłane na pojedyncze karty pracowników lub na wszystkie karty znajdujących się w danym obiekcie lub w całej firmie. W ten sposób można łatwo powiadomić pracowników o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem firmy.

Odbieraj wezwania od pracowników

Można się umówić, że po wykonaniu danej czynności pracownik naciśnie przycisk na karcie, aby wysłać wezwanie do swojego przełożonego. Ten może podejść i interweniować po otrzymaniu wezwania. Przyjrzyj się procesom związanym z produkcją lub logistyką i sprawdź, czy można je usprawnić prostą komunikacją.

Usprawnij procesy w produkcji lub logistyce

Komunikaty mogą uzupełnić procesy i zawierać np. polecenia typu „zmień teraz stanowisko na…”. Istnieje możliwość zautomatyzowania wysyłania komunikatów i zintegrowania ich z procesami w produkcji lub logistyce za pomocą elastycznego API, jakie dostarcza system TIMATE.

Używasz smartfona w procesach produkcyjnych lub logistycznych?

Zobacz nasze porównanie karty TIMATE z smartfonem