Zagrożenia epidemiologiczne

Wspomóż firmę w walce z pandemią.

Zastosuj nowe funkcje systemu TIMATE do aktywnego minimalizowania kontaktu między ludźmi oraz rejestracji tych kontaktów w okresie epidemii.
Wspomaganie BHP
Zobacz film
Co możesz zrobić, aby wspomóc Twoją firmę w walce ze skutkami pandemii?

Zastąp systemy biometryczne i zbliżeniowe bezdotykowym TIMATE

Karta TIMATE jest bezdotykowa, co eliminuje przenoszenie wirusów i ogranicza kontakty. System TIMATE nie wymaga czytników i kołowrotków, które zwykle są dotykane przez wiele osób i powodują gromadzenie się ludzi i realne zagrożenie w pandemii.

Więcej o bezdotykowej rejestracji czasu pracy

Aktywnie zapobiegaj zbliżaniu się ludzi do siebie

Karty monitorują odległości między pracownikami i reagują sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, jeśli pracownicy znajdą się zbyt blisko siebie (mniej niż 2 metry). Informacja o niezachowaniu odpowiedniej odległości przez ok 1 minutę przesyłana jest do systemu. Karta pokazuje komunikat o potrzebie zachowania dystansu.


Jak to działa?
   Zobacz film

Steruj przerwami w pracy i jej zakończeniem

Za pomocą systemu TIMATE można tak dostosowywać harmonogramy, aby zminimalizować ryzyko spotykania się ludzi przy wejściu i wyjściu z pracy. Możliwe jest wysyłanie komunikatów o przerwach do różnych grup ludzi tak, aby ograniczyć wspólne przebywanie w szatniach czy stołówkach.

Wykorzystaj alerty o zbyt dużej liczbie osób

Mechanizm kontroli dostępu monitoruje liczbę osób w danym obiekcie lub strefie. Możesz wykorzystać specjalne alerty bezpieczeństwa, by uniknąć gromadzenia się zbyt wielu pracowników w jednym miejscu.

Więcej o lokalizacji

Analizuj statystyki gromadzenia się ludzi

Takie statystyki dostępne dla stref i miejsc pozwalają tak zaplanować pracę, aby ograniczyć gromadzenie się osób w jednym miejscu i czasie. System przedstawia te dane w postaci "map cieplnych".

Wykrywaj kontakty między ludźmi, aby ocenić potrzebę kwarantanny

TIMATE może wygenerówać raport z ostatnich 14 dni pokazujący, z którymi pracownikami miała kontakt osoba, u której stwierdzono zakażenie COVID-19. Raport (na podstawie zarejestrowanego czasu pracy, harmonogramów i przebywania w lokalizacji) powstaje na żądanie i pozwala wytypować osoby, które należałoby skierować na kwarantannę.

Zastosuj dodatkowe komunikaty BHP

Możliwe jest przypomnienie komunikatem o umyciu rąk przy wejściu, w czasie i po wyjściu z pracy.

Wykorzystaj przycisk SOS

Dłuższe naciśnięcie dowolnego przycisku karty wyzwala wezwanie SOS. Można je wykorzystać do zgłaszania naruszeń higieny pracy, np. zbyt dużej liczbie pracowników w jednym miejscu, nienoszenia masek, lub poinformowania o złym samopoczuciu pracownika. Ustal ze swoimi pracownikami, jak wykorzystać tę możliwość.

Więcej o wspomaganiu bezpieczeństwa

Zorganizuj pracę zdalną

Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadź prace zdalną. System TIMATE ma odpowiednie narzędzia do organizowania i kontroli pracy zdalnej. Możliwa jest rejestracja czasu pracy zdalnej, sprawdzenie jej przebiegu i delegowanie zadań.

Więcej o pracy zdalnej

Wyposaż karty TIMATE w termometr

Karty TIMATE mogą być zamówione w specjalnej wersji wyposażonej w dodatkowy, bezkontaktowy termometr na podczerwień. Taki dodatkowy czujnik może znajdować się na spodniej części karty C2. Jest zasłaniany przed zabrudzeniem za pomocą silikonowego etui. Pracownik może sam sobie zmierzyć temperaturę, nawet wielokrotnie w ciągu dnia. Jeśli jest on za wysoka, do systemu zostaje przesłany alert. Takie rozwiązanie wymaga specjalnej zgody pracownika, ale jest warte rozważenia w przypadku pandemii. Dzięki niemu pracownik unika stania w kolejkach i potencjalnego kontaktu z innymi osobami.