Zagrożenia epidemiologiczne

Wspomóż firmę w walce z pandemią.

Zastosuj nowe funkcje systemu TIMATE do aktywnego minimalizowania kontaktu między ludźmi oraz rejestracji tych kontaktów w okresie epidemii.
Wspomaganie BHP
Zobacz film
Co możesz zrobić, aby wspomóc Twoją firmę w walce ze skutkami pandemii?

Zastąp systemy biometryczne i zbliżeniowe bezdotykowym TIMATE

Karta TIMATE jest bezdotykowa, co eliminuje przenoszenie wirusów i ogranicza kontakty. Rezygnujemy z czytników i kołowrotków, zbędnych w systemie TIMATE. Mogą one być dotykane przez wiele osób i powodują gromadzenie się ludzi co jest realnym zagrożeniem w pandemii.

Więcej o bezdotykowej rejestracji czasu pracy

Aktywnie zapobiegaj zbliżaniu się ludzi do siebie

Karty monitorują odległości między pracownikami i reagują sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym w momencie, w którym pracownicy znajdą się zbyt blisko siebie (mniej niż 2 metry). Informacja o niezachowaniu odpowiedniej odległości przez ok 1 minutę przesyłana jest do systemu. Karta pokazuje komunikat o potrzebie zachowania dystansu.


Jak to działa?
   Zobacz film

Steruj przerwami w pracy i jej zakończeniem

Za pomocą systemu TIMATE można tak dostosowywać harmonogramy, aby zminimalizować ryzyko spotykania się ludzi przy wejściu i wyjściu z pracy. Możliwe jest wysyłanie komunikatów o przerwach do różnych grup ludzi tak, aby ograniczyć wspólnego przebywanie w szatniach czy na stołówkach.

Wykorzystaj alerty o zbyt dużej liczbie ludzi

Mechanizm kontroli dostępu monitoruje ilość osób w danym obiekcie lub strefie. Możesz wykorzystać specjalne alerty bezpieczeństwa do zapobiegania sytuacja kiedy ludzi jest zbyt dużo w jednym miejscu.

Więcej o lokalizacji

Analizuj statystyki gromadzenia się ludzi

Takie statystyki dostępne dla stref i miejsc pozwalają tak zaplanować pracę, aby ograniczyć gromadzenie się ludzi w jednym miejscu i czasie. System przedstawia te dane w postaci "map cieplnych".

Wykrywaj kontakty między ludźmi, aby ustalić potrzebę kwarantanny

TIMATE potrafi przedstawić raport z ostatnich 14 dni, z którymi pracownikami mogła mieć kontakt dane osoba, u której stwierdzono zakażenie COVID-19. Raport (na podstawie zarejestrowanego czasu pracy, harmonogramów i przebywania w lokalizacji) jest generowany na żądanie i pozwala wytypować osoby, które należałoby skierować na kwarantannę.

Zastosuj dodatkowe komunikaty BHP

Możliwe jest przypomnienie komunikatem o umyciu rąk przy wejściu, w czasie i po wyjściu z pracy.

Wykorzystaj przycisk SOS

Dłuższe naciśnięcie dowolnego przycisku karty wyzwala wezwanie SOS. Można je wykorzystać do zgłaszania naruszeń higieny pracy, np. zbyt dużo pracowników w jednym miejscu, nie noszenie masek lub zgłoszenie złego samopoczucia pracownika. Ustal ze swoimi pracownikami jak tę możliwość wykorzystać.

Więcej o wspomaganiu bezpieczeństwa

Zorganizuj pracownikom prace zdalną

Tam gdzie jest to możliwe wprowadź prace zdalną. System TIMATE ma odpowiednie narzędzia do organizowania i kontroli pracy zdalnej. Możliwa jest rejestracja czasu pracy zdalnej, sprawdzenie jej przebiegu i delegowanie zadań.

Więcej o pracy zdalnej

Wyposaż karty TIMATE w pomiar temperatury

Możliwe jest zamówienie specjalnych wersji kart TIMATE wyposażonych w dodatkowy bezkontaktowy termometr na podczerwień. Taki dodatkowy czujnik może znajdować się na spodniej części karty C2 i zasłaniany jest przed zabrudzeniem za pomocą silikonowego etui. Pracownik może sam sobie zmierzyć temperaturę i jeśli jest on za wysoka to zostanie przesłany alert do systemu. Takie rozwiązanie wymaga specjalnej zgody pracownika ale może być rozważone w przypadku pandemii. Pracownik unika stania w kolejkach i potencjalnego kontaktu z innymi osobami. Może mierzyć sobie sam temperaturę wielokrotnie w ciągu dnia pracy.