Korzyści z TIMATE w Twojej firmie

Sprawdź, jakie benefity system TIMATE przyniesie Twojej firmie.Kalkulator oszczędności Skontaktuj się z nami
Zobacz film
Wartości dla przedsiebiorstwa

Jakie korzyści daje system TIMATE?

Dostarcza informacje zarządcze w czasie rzeczywistym

System TIMATE jest platformą pozwalającą organizować i kontrolować pracę w czasie rzeczywistym. Jest źródłem wartościowych bieżących informacji zarządczych na wszystkich szczeblach zarządzania, umożliwiających podejmowanie decyzji operacyjnych w zakresie pracy wykonywanej w firmie.

Zwiększa efektywność wykorzystania zasobów

System umożliwia poprawienie efektywności i racjonalności wykorzystania czasu pracy, pozwala unikać marnotrawstwa, a jednocześnie nie dopuszcza do nadmiernego przeciążania pracą pracowników.

Ułatwia kierownikom zarządzanie pracą

System dostarcza szeregu narządzi pozwalających na wsparcie kierowników w rutynowych zadaniach związanych między innymi z rozliczaniem czasu pracy, nadzorem nad wykonywaniem zadań lub oceną pracowniczą.

Automatyzuje rozliczenia czasu pracy

Dzięki najnowszej, opatentowanej metodzie rejestracji czasu pracy system pozwala bezobsługowo, sprawiedliwie zarejestrować rzeczywisty czas pracy i wykorzystać te informacje do usprawnienia zarządzania firmą.

Automatyzuje zarządzanie zadaniami

Karty dają możliwość dystrybucji i nadzoru wykonywania zadań szczególnie w przypadku pracowników, którzy nie mają fizycznego dostępu do komputera.

Automatyzuje ocenę pracowników i kierowników

System za pomocą prostych reguł (bez użycia sztucznej inteligencji) ocenia każdego pracownika i kierownika w 6 obszarach. Wyniki oceny dostarcza każdemu pracownikowi codziennie ze wskazówkami, jak może poprawić swoją pracę.

Umożliwia lokalizację pracowników

Dzięki lokalizacji pracowników system może z częstotliwością raz na minutę określić, w której strefie przebywa dana osoba. TIMATE używa tych informacji do monitorowania bezpieczeństwa, wyliczeń czasu pracy oraz optymalizacji procesów.

Wspiera bezpieczeństwo i kontrolę dostępu

System potrafi samodzielnie wykryć sytuacje wypadkowe, pozwala na wezwanie pomocy, a nawet wspomaga ćwiczenia ewakuacji. Aktywnie wspiera dotychczasowy system BHP, dostarczając unikalnych narzędzi, takich jak monitorowanie zastosowania środków ochrony osobistej w miejscach, które tego wymagają.

Tworzy system motywacyjny podnoszący efektywność

Dane z systemu można wykorzystać do nagradzania pracowników, stworzenia grywalizacji, a nawet do budowy lub modyfikacji istniejących systemów premiowych w firmie. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze większe sprzężenie systemu z efektywnością pracy.

Bada satysfakcję pracowników

System potrafi dostarczyć informację zwrotną od pracowników poprzez udostępnianie im na bieżąco mikroankiet.

Dostarcza metodologię analizy danych

Wraz z systemem dostarczana jest cała metodologia budowy i interpretacji wskaźników pozwalających na optymalizację działania procesów w firmie i wprowadzenie zmian w zarządzaniu.

Dostarcza Big Data w czasie rzeczywistym

System TIMATE jest rozwojową platformą generującą dużą ilość wartościowych danych. Inne systemy firmy mogą wykorzystać te dane poprzez API udostępniane przez system.

Zapewnia szybki zwrot z inwestycji

Dotychczasowe instalacje systemu zapewniły zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu kilku miesięcy. Sprawdź kalkulator oszczędności.

Jak osiągnąć te wszystkie korzyści?